Aanvraag omgevingsvergunning Vosbultkamp 86, 7586 GS Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586GS 86
Publicatiedatum
16-06-2021
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Vosbultkamp 86, 7586 GS Overdinkel

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het bouwen van een overkapping op het perceel Vosbultkamp 86, 7586 GS Overdinkel.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.