Aanvraag omgevingsvergunning Scholtinkstraat 44, 7581 GR Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581GR 44
Publicatiedatum
16-06-2021
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Scholtinkstraat 44, 7581 GR Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van een garage/berging op het perceel Scholtinkstraat 44, 7581 GR Losser.    
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.