Aanvraag omgevingsvergunning Kloppenstraat 59, 7581 EB Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581EB 59
Publicatiedatum
16-06-2021
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Kloppenstraat 59, 7581 EB Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Verwijderen van een stabiliteitswand op het perceel Kloppenstraat 59, 7581 EB Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.