Ontheffing verleend op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet Bookholtlaan 19, 7581 BB Losser

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581BB 19
Publicatiedatum
01-05-2019
Einddatum
12-06-2019
Bekendmaking

Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend:
 

Beschrijving

Voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens het evenement ‘Schuttersfeest Losser’, Bookholtlaan 19, 7581 BB Losser op de volgende dagen en tijden:
•    vrijdag 26 juli 2019 van 19:00 uur tot 01:00 uur;
•    zaterdag 27 juli 2019 van 13:00 uur tot 01:00 uur;
•    zondag 28 juli 2019 van 13:00 uur tot 01:00 uur.
Datum bekendmaking 1 mei 2019
 

Procedure

Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten een de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.