Stookontheffing op een perceel kadastraal bekend sectie Q, nummer 1068 nabij Goormatenweg 45, 7586 RV Ovedinkel

Type bekendmaking
stookvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7586RV 45
Publicatiedatum
14-02-2018
Einddatum
28-03-2018
Bekendmaking

Op grond van artikel 10.63, tweede lid van de Wet milieubeheer is ontheffing verleend van het verbod gesteld in artikel 10.2, eerste lid van de Wet milieubeheer tijdens het stookseizoen welke loopt van 1 november tot en met 30 april.
Voor het verbranden van takken en snoeihout tijdens de stookseizoenen in de jaren 2016/2017, 2017/2018 en 2018/2019 en het houden van een vreugdevuur op eerste paasdag in 2018 2019 en 2020 op:
 

Beschrijving

Een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie Q, nummer 1068 nabij Goormatenweg 45, 7586 RV Overdinkel.
Datum bekendmaking 6 februari 2018. 
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.