Stookontheffing op een perceel kadastraal bekend sectie D, nummer 5228 nabij Beuningerstraat 25, 7587 LC De Lutte

Type bekendmaking
stookvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587LC 25
Publicatiedatum
14-02-2018
Einddatum
28-03-2018
Bekendmaking

Op grond van artikel 10.63, tweede lid van de Wet milieubeheer is ontheffing verleend van het verbod gesteld in artikel 10.2, eerste lid van de Wet milieubeheer tijdens het stookseizoen welke loopt van 1 november tot en met 30 april.
Voor het verbranden van takken en snoeihout ten behoeve van een vreugdevuur (paasvuur) op 1e paasdag 2018, 2019 en 2020 op:
 

Beschrijving

Een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie D, nummer 5228, nabij Beuningerstraat 25, 7587 LC De Lutte
Datum bekendmaking 7 februari 2018.    
 

Procedure


Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.