Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 10 woningen op de toekomstige adressen Havezatensingel 43-61, 7581 WK Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser H 10493
Publicatiedatum
14-04-2021

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van 10 woningen op percelen kadastraal bekend LSR00, sectie H, nummer 10473 op de toekomstige adressen Havezatensingel 43-61, 7581 WK Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.