Aanvraag omgevingsvergunning Wilhelminastraat 25, 7586 BD Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586BD 25
Publicatiedatum
14-04-2021
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Wilhelminastraat 25, 7586 BD Overdinkel

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Plaatsen van een nokverhoging op het perceel Wilhelminastraat 25, 7586 BD Overdinkel.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.