Aanvraag omgevingsvergunning Weverstraat 63, 7586 EB Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586EB 63
Publicatiedatum
07-04-2021
Einddatum
19-05-2021
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Weverstraat 63, 7586 EB Overdinkel

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van een overkapping op het perceel Weverstraat 63, 7586 EB Overdinkel.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.