Aanvraag omgevingsvergunning Kerkhofweg 128, 7586 AM Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586AM 128
Publicatiedatum
14-04-2021
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Kerkhofweg 128, 7586 AM Overdinkel

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Uitbreiden van een woning op de bestaande aanbouw op het perceel Kerkhofweg 128, 7586 AM Overdinkel.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.