Aanvraag omgevingsvergunning Gronausestraat 485, 7585 PD Glane

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7585PD 485
Publicatiedatum
14-04-2021
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Gronausestraat 485, 7585 PD Glane

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van een overdekt terras in de vorm van een kapschuur op het perceel Gronausestraat 485, 7585 PD Glane.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.