Aanvraag omgevingsvergunning Tiekenveenweg 1, 7586 SB Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586SB 1
Publicatiedatum
13-01-2021
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Tiekenveenweg 1, 7586 SB Overdinkel

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Realiseren van een Airbnb op het perceel Tiekenveenweg 1, 7586 SB Overdinkel.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.