Aanvraag omgevingsvergunning Kruisseltlaan 8, 7587 NM de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587NM 8
Publicatiedatum
13-01-2021
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Kruisseltlaan 8, 7587 NM de Lutte

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Kappen van 2 wilgen op het perceel Kruisseltlaan 8, 7587 NM de Lutte, kadastraal bekend gemeente Losser, sectie G, nummer 103.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.