Aanvraag omgevingsvergunning Heideveldweg 23, 7586 GT Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586GT 23
Publicatiedatum
13-01-2021
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Heideveldweg 23, 7586 GT Overdinkel

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van een overkapping en een schuur op het perceel Heideveldweg 23, 7586 GT Overdinkel.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.