Aanvraag omgevingsvergunning Hannekerveldweg 14, 7581 BE Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581BE 14
Publicatiedatum
13-01-2021
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Hannekerveldweg 14, 7581 BE Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van een carport op het perceel Hannekerveldweg 14, 7581 BE Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.