Besluit lozen buiten inrichtingen ter hoogte van de Bernard Leurinkstraat 2, 7581 AP Losser

Type bekendmaking
milieu-informatie
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 7581AP 2
Publicatiedatum
12-05-2021
Kaart behorende bij: Besluit lozen buiten inrichtingen ter hoogte van de Bernard Leurinkstraat 2, 7581 AP Losser

Er is een meldingsformulier op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen ingediend voor:
 

Beschrijving

Het lozen op het schoonwaterriool ter hoogte van de Bernard Leurinkstraat 2, 7581 AP Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende melding staat geen bezwaar of beroep open. De mogelijkheid bestaat deze melding in te zien. U kunt hiervoor tijdens de openingstijden contact opnemen met het team Plannen, vergunnen en handhaven.