Besluit buiten behandeling Paandersdijk 11, 7588 PZ Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
afgewezen
Locatie (postcode)
  • 7588PZ 11
Publicatiedatum
29-04-2021
Einddatum
10-06-2021
Kaart behorende bij: Besluit buiten behandeling Paandersdijk 11, 7588 PZ Beuningen

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de onderstaande aanvraag om omgevingsvergunning niet in behandeling neemt:
 

Beschrijving

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het plaatsen van een verplaatsbare zonnepaneelinstallatie op het perceel Paandersdijk 11, 7588 PZ Beuningen.    
Datum bekendmaking 29 april 2021.
 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.