Aanvraag omgevingsvergunning Boerrichterstraat 2, 7587 AS de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587AS 2
Publicatiedatum
10-03-2021
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Boerrichterstraat 2, 7587 AS de Lutte

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:

 

Beschrijving

Vervangen en het verhogen van een dak en het plaatsen van dakkapellen in de voor- en achterkant op het perceel Boerrichterstraat 2, 7587 AS de Lutte.

 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.