Verleende vergunningen op grond van de Drank- en Horecawet Langenkamp 5, 7582 GC te Losser

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7582GC 5
Publicatiedatum
30-01-2021
Einddatum
13-03-2021
Kaart behorende bij: Verleende vergunningen op grond van de Drank- en Horecawet Langenkamp 5, 7582 GC te Losser

Op grond van artikel 30a, lid 2 van de Drank- en Horecawet is het aanhangsel gewijzigd voor:
 

Beschrijving

Coop supermarkt op het perceel Langenkamp 5, 7582 GC te Losser.
Datum bekendmaking 29 januari 2021.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.