Aanvraag omgevingsvergunning Spinnersweg 49, 7586 CE Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586CE 49
Publicatiedatum
10-02-2021
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Spinnersweg 49, 7586 CE Overdinkel

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Plaatsen van een slaapkamer op de achterbouw en het bouwen van een carport op het perceel Spinnersweg 49, 7586 CE Overdinkel.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.