Lees voor

Paspoort

Beschrijving

Een paspoort is een reisdocument en legitimatiebewijs. Om naar het buitenland te kunnen reizen heeft u een geldig reisdocument nodig. Met een paspoort kunt u naar alle landen reizen en u kunt het ook gebruiken als identiteitsbewijs. Vanaf 9 maart  2014 is de geldigheidsduur van een paspoort gewijzigd. Bent u op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder dan is een paspoort tien jaar geldig. Bent u op het moment van de aanvraag nog geen 18 jaar dan is het paspoort vijf jaar geldig. Een paspoort dat is aangevraagd voor 9 maart 2014 blijft vijf jaar geldig. U mag naast een paspoort ook een Nederlandse identiteitskaart hebben. De persoon waarvoor het paspoort bestemd is, dient zelf aanwezig te zijn bij de aanvraag. Uw reisdocument moet, als u op reis gaat, altijd geldig zijn. Bovendien geldt er voor sommige landen een visumplicht. Informeer hierover bij uw reisbureau.

Paspoort nodig met spoed

Let op: Wilt u gebruik maken van de spoedprocedure voor het aanvragen van een paspoort? Neem dan voor meer informatie contact op met telefoonnummer 053-5377444. Er moeten wel extra leges betaald worden.

Woonachtig in het buitenland?
Als u in het buitenland woont en de Nederlandse nationaliteit heeft, kunt u in Enschede een afspraak maken voor het aanvragen van een paspoort of Nederlandse Identiteitskaart. Meer informatie kunt u vinden in het digitaal loket van de gemeente Enschede bij ’Reisdocumenten voor Nederlanders die in het buitenland wonen’.
 

Hoe gaat het in zijn werk?

De Nederlandse reisdocumenten voldoen aan de EU-verordening betreffende normen voor de veiligheidskenmerken. Ze  bevatten een chip met daarin:

 • foto in kleur
 • naam
 • voornamen
 • geboortedatum
 • geslacht
 • nationaliteit
 • documentnummer
 • burgerservicenummer
 • datum einde geldigheid document
 • land van uitgifte
 • vingerafdrukken


Het opnemen van vingerafdrukken is verplicht. Uitzondering:

 • indien het fysiek onmogelijk is
 • personen waarvan door een tijdelijke beperking geen vingerafdrukken kunnen worden afgenomen
 • personen jonger dan 12 jaar


Informatie hierover kunt u vinden op http://www.paspoortinformatie.nl/ De wachttijd voor een reisdocument is 5 werkdagen. In drukke perioden b.v. vakantie kan de wachttijd oplopen. Houdt u daar rekening mee.

Het is niet toegestaan om in het buitenland te reizen met een verlopen paspoort of identiteitskaart. U bent verplicht de verlopen of beschadigde (en daardoor ongeldige) documenten in te leveren bij uw woongemeente.

Voorwaarden

Wat moet ik doen als...

Ik gegevens wil wijzigen?

 • De gegevens op een paspoort kunnen niet aangepast worden. In dat geval moet u een nieuw paspoort aanvragen. U mag zelf nooit wijzigingen in een paspoort aanbrengen.

 • Mijn kinderen een reisdocument nodig hebben?
  Kinderen van elke leeftijd mogen een eigen paspoort hebben. De bijschrijving van kinderen in uw eigen paspoort is vervallen per 26 juni 2012. Voor elk kind moet u bij een reis naar het buitenland een paspoort of Nederlande identiteitskaart aanvragen.

 • Ik met mijn kinderen wil reizen naar het buitenland?
  Sommige landen eisen een verklaring waaruit blijk dat de meereizende volwassene ook daadwerkelijk de ouder is of het gezag heeft. Informeer hiernaar bij de ambasade of het consulaat van het land van bestemming. Meer informatie over grenscontrole aan de Nederlandse grens als u reist met uw minderjarige kind kunt u vinden bij het product “reizen met minderjarig kind”

 • Ik een visum nodig heb?
  Een visum kunt u aanvragen bij de ambassade of het consulaat van het betreffend land in Nederland. Er zijn ook landen waar u een visum bij binnenkomst in dat land kunt aanvragen. U dient dan ter plekke een formulier in te vullen en gelijktijdig een bedrag te betalen. In enkele landen is het visum gratis.
  U moet er wel op letten dat voor het verkrijgen van bepaalde visa, het paspoort bij vertrek of terugkomst nog enkele maanden geldig moet zijn. Informatie hierover kunt u krijgen bij de ambassade of consulaat van het betreffende land of bij uw reisbureau.

 • Er sprake is van diefstal of verlies?
  Bij verlies of diefstal van uw reisdocument (paspoort of identiteitskaart) kunt u een nieuw document aanvragen bij de gemeente of, als u in het buitenland bent, bij de Nederlandse ambassade of het Nederlands consulaat in dat land. In het buitenland laat u een procesverbaal door de politie opmaken of u vult op de ambassade of het consulaat een verklaring van vermissing in. De ambassade of het consulaat kan u een nooddocument verstrekken. Dit reisdocument is alleen geldig voor de verdere duur van de reis. Om sneller een nooddocument te kunnen krijgen is het raadzaam altijd een reserve pasfoto en een kopie van het legitimatiebewijs bij u te hebben.
  Na terugkeer in Nederland moet er eveneens een procesverbaal van vermissing worden opgemaakt door de Nederlandse politie. Gestolen of zoekgeraakte reisdocumenten worden landelijk geregistreerd en mogen na registratie nooit meer worden gebruikt, ook niet als zij worden teruggevonden.
  Ook bij verlies of diefstal van uw reisdocument in Nederland moet er een procesverbaal van vermissing worden opgemaakt door de politie.
  Mocht het vermiste document in een andere gemeente zijn afgegeven en u kunt zich niet op een andere manier legitimeren, houdt u dan rekening met een mogelijke vertraging van enkele weken, voordat het nieuwe document uitgereikt kan worden.

 • Ik een tweede paspoort wil?
  Een tweede paspoort wordt verstrekt op verzoek van houders van een nationaal paspoort, die aantonen dat zij een zakelijk of beroepsmatig belang hierbij hebben vanwege:
  • het binnen 1 reis bezoeken van met elkaar conflicterende landen. Voor de lijst van conflicterende landen kijkt u op http://www.rijksoverheid.nl/;
  • het regelmatig dringend moeten reizen op een tijdstip dat het nationaal paspoort zich in verband met aanvraag van een visum bij een buitenlandse vertegenwoordiging bevindt.

   Bij de aanvraag van een tweede paspoort moet het 1e paspoort nog minimaal 6 maanden geldig zijn. Het tweede paspoort heeft een geldigheid van 2 jaar. Bij de aanvraag dient een brief van de werkgever te worden meegenomen waaruit het zakelijk of beroepsmatig belang blijkt.
    
 • Ik met spoed een paspoort wil?
  U kunt een beroep doen op de spoedprocedure voor een nieuw reisdocument. Neem voor meer informatie  contact op met telefoonnummer 053-5377444. Er moeten wel extra leges betaald worden.


LET OP: Indien u een afspraak heeft voor een aanvraag reisdocument, dient u bij de aanvraag alle benodigde documenten bij u te hebben. Is dit niet het geval, dan zult u persoonlijk terug moeten komen voor een nieuwe aanvraag i.v.m. het afnemen van vingerafdrukken.

Bijzonderheden

Meest gestelde vragen over een paspoort of een Nederlandse identiteitskaart

Vanaf welke leeftijd kunnen mijn kinderen zelf een paspoort of Nederlandse identiteitskaart aanvragen?
Antwoord: Kinderen jonger dan achttien jaar die een paspoort aanvragen hebben daarvoor een verklaring van toestemming nodig van iedere persoon die het gezag over de aanvrager uitoefent. Doorgaans zijn dit beide ouders.
Voor het aanvragen van een Nederlandse identiteitskaart is een verklaring van toestemming vereist voor personen jonger dan twaalf jaar.

Krijg ik bericht wanneer de geldigheidsduur van mijn reisdocument afloopt?
Antwoord: Ja. U ontvangt een brief van de gemeente. Het is echter altijd uw eigen verantwoordelijkheid de geldigheidsduur in de gaten te houden.

Kan ik een afspraak maken bij de gemeente voor het aanvragen van een paspoort of Nederlandse identiteitskaart?
Antwoord: Ja. Kijkt u voor meer informatie over het maken van een afspraak en de documenten die u nodig heeft voor de aanvraag bij paspoort of Nederlandse identiteitskaart.

Is er een versnelde aanvraagprocedure voor paspoorten of Nederlandse identiteitskaarten?
Antwoord: Ja. U kunt een beroep doen op de spoedprocedure voor een nieuw reisdocument. Neem voor meer informatie contact op met telefoonnummer 053-5377444. Er moeten wel extra leges betaald worden.

Waarom moet ik een legitimatiebewijs aanvragen voor mijn kind? De identificatieplicht geldt toch alleen voor volwassenen?
Antwoord: De identificatieplicht geldt voor iedereen van veertien jaar of ouder. Vanaf die leeftijd moet uw kind op verzoek van een bevoegde ambtenaar een identiteitsbewijs kunnen tonen.

Ben je strafbaar als je je niet kunt legitimeren?
Antwoord: Ja. Iedereen van veertien jaar en ouder is verplicht op verzoek van een bevoegde ambtenaar een geldig identiteitsbewijs te laten zien.
Als u dit niet laat zien, kunt u een boete krijgen. Het is daarom verstandig - zeker als u geen rijbewijs hebt - om op tijd een nieuw paspoort of Nederlandse identiteitskaart aan te vragen.

Is een rijbewijs ook een geldige legitimatie?
Antwoord: Vaak wel. Een rijbewijs is voor veel situaties een geldig identiteitsdocument. Kijkt u voor meer informatie op onderstaande website. http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/paspoort-en-identificatie/vraag-en-antwoord/welk-identiteitsbewijs-mag-ik-gebruiken-in-welke-situatie.html.

Ik wil een reisdocument aanschaffen voor mijn minderjarige kinderen. De vader/moeder van mijn kinderen kan niet mee naar het gemeentehuis. Kan hij een verklaring van toestemming invullen en waar vind ik die verklaring?
Antwoord: De vader/moeder van uw kinderen kan een verklaring van toestemming invullen. Deze kunt u vinden bij paspoort of Nederlandse identiteitskaart.

Moet mijn kind mee naar het gemeentehuis als ik het paspoort of de Nederlandse identiteitskaart ga aanvragen?
Antwoord: Ja. Op grond van de Paspoortwet dient de aanvrager persoonlijk te verschijnen. Dit geldt ook voor minderjarigen.

Ik ben gescheiden en heb geen contact meer met mijn (voormalige) partner. Komt er in het paspoort van mijn kinderen te staan wie de ouders zijn?
Antwoord: Nee.

Voor welke landen is het paspoort geldig?
Antwoord: Het paspoort is geldig voor alle landen.

Voor welke landen is de Nederlandse identiteitskaart geldig?
Antwoord: Met een geldige Nederlandse identiteitskaart kan gereisd worden naar:
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/paspoort-en-identificatie/paspoort-en-identiteitskaart
Voor reizen naar alle andere landen is een paspoort nodig.

Moet mijn paspoort of Nederlandse identiteitskaart nog een minimumgeldigheidsduur hebben als ik naar het buitenland ga?
Antwoord: Sommige landen eisen dat het reisdocument nog een minimumperiode geldig is. Daarom raden wij u aan om vóór uw vertrek altijd na te gaan of uw paspoort of Nederlandse identiteitskaart nog een minimumperiode geldig moet zijn. Hierover kunt u contact opnemen met de ambassade of het consulaat van het land van bestemming.

Ik ga nooit ver weg, alleen naar Duitsland, België en Frankrijk, heb ik dan ook een paspoort of Nederlandse identiteitskaart nodig?
Antwoord: Ja. Ook als u binnen de Europese Unie reist, moet zich kunnen identificeren. U kunt zich in het buitenland identificeren met een geldig paspoort of Nederlandse identiteitskaart. U doet er dus goed aan om altijd een paspoort of Nederlandse identiteitskaart mee te nemen naar het buitenland.

Mijn kind heeft een andere achternaam dan ik. Hoe toon ik aan de grens aan dat ik met mijn eigen kind reis?
Antwoord: Sommige landen eisen een verklaring waaruit blijkt dat de meereizende volwassene ook daadwerkelijk de ouder is of het gezag heeft. Informeer hiernaar bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming. Binnen het Schengengebied vinden in beginsel geen grenscontroles plaats. Meer informatie over grenscontrole aan de Nederlandse grens als u reist met uw minderjarige kind kunt u vinden bij het product “toestemming reizen met minderjarig kind”.

Hoe lang is een paspoort of Nederlandse identiteitskaart geldig?
Antwoord: . Vanaf 9 maart 2014 voor personen die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder zijn tien jaar. Voor personen die op het moment van de aanvraag nog geen 18 jaar zijn vijf jaar.

Paspoorten die voor 9 maart 2014 zijn aangevraagd zijn vijf jaar geldig

Hoe voorkom ik identiteitsfraude?
Geef nooit zomaar uw identiteitsbewijs af. Als iemand een kopie wil maken vraag dan altijd waarom dit nodig is. Registratie van uw document (soort en nummer) is meestal al voldoende. Geeft u toch een kopie af? Help dan misbruik te voorkomen. Schrijf in dat geval op de kopie dat het een kopie is, aan wie u het afgeeft en de datum waarop u het afgeeft. Zo maakt u het fraudeurs moeilijk om de kopie te bewerken. Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl/identiteitsfraude.

Geen collectieve reisdocumenten
Als uw kind met een schoolreisje naar het buitenland gaat, heeft het een eigen paspoort of identiteitskaart nodig. Collectieve reisdocumenten (lijsten of paspoorten) worden NIET meer afgegeven.
 

Meer informatie

www.paspoortinformatie.nl/nederlands/Reisdocumenten

Kosten

Wat zijn de kosten?

 • Bent u op het moment van de aanvraag 18 jaar of oudere dan betaalt u € 66,95.
 • Bent u op het moment van de aanvraag nog geen 18 jaar dan betaalt u € 51,05.
 • Voor de spoedprocedure betaalt u per nieuw aan te vragen reisdocument,  € 47,05 extra

Meenemen

Wat moet ik meenemen?
 

 • Alle reisdocumenten die u in uw bezit heeft, zoals paspoort(en) en identiteitskaarten, ook als de geldigheid verstreken is;
 • Als u geen "oud" reisdocument in bezit heeft, dan moet u een ander geldig identiteitsbewijs meenemen (bijvoorbeeld een rijbewijs of verblijfsdocument);
 • Eén recente pasfoto van goede kwaliteit; Maakt u een afspraak voor zowel het aanvragen van een Identiteitskaart als een rijbewijs denkt u er dan aan dat u in totaal 2 pasfoto’s meeneemt. Ook voor het rijbewijs zullen legeskosten in rekening gebracht worden
 • Het geld voor de leges. Pinnen aan de balie kan ook en gaat sneller;
 • Een verklaring van toestemming en legitimatiebewijs (kopie) van de ondertekenaar(s) als: een persoon jonger dan 12 jaar is en een Nederlandse identiteitskaart wil aanvragen, van beide ouders of gezaghouder.


Wat zijn de voorschriften voor pasfoto’s?

Uitgelicht

Contactformulier

Nederlandse identiteitskaart

Een geldig reisdocument, dat wil zeggen een paspoort of een Nederlandse identiteitskaart, is nodig om naar het buitenland te kunnen reizen. Het is niet toegestaan om naar het buitenland te reizen met een verlopen reisdocument. Ook als u het reisdocument gebruikt om u te identificeren, dient u een geldig reisdocument te tonen. U kunt zowel een paspoort als een Nederlandse identiteitskaart bezitten.

lees verder

Reizen met een minderjarig kind

Wilt u met een minderjarig kind naar het buitenland dan is het verstandig om een toestemmingsformulier mee te nemen. Er wordt aan de grens strenger gecontroleerd op kinderen die alleen, met één ouder of met anderen (bijvoorbeeld grootouders, familie of kennissen) reizen. Hieronder leest u meer informatie hierover.

lees verder

Verklaring van toestemming van reizen met minderjarige

pdf, B
Verklaring van toestemming van reizen met minderjarige

lees verder

Zoeken

Ondersteunende navigatie